Emerytury kobiet rocznik 1953

  Kobiety, które od końca 2008r. przez 5 lat korzystały z prawa do wcześniejszej emerytury zostały poszkodowane przez nowelizację przepisów emerytalnych z dnia 11 maja 2012 r., która weszła w życie od 01.01.2013 r. ponieważ przed obliczeniem świadczenia z nowego systemu ZUS ma obowiązek potrącić z konta emerytki każdą wypłaconą jej kwotę emerytury wcześniejszej i to brutto!

Zbieram wycinki

 1. Anonimowy    5 lutego 2014 23:10

  ze strony
  http://wpolityce.pl/kontaktownia/70992-emerytura-kobiet-rocznik-1953
  Podałam tam link do naszej petycji;)
  Ewa (gość) (46.186.38.***) dzisiaj, 15:23 Odpowiedz Zgłoś nadużycie

  Petycję wysyłam natychmiast na Wiejską oraz kontaktuję się z adwokatem, prawdopodobnie sprawa pójdzie do trybunału konstytucyjnego, jeżeli jest ktoś zainteresowany może być to zbiorową skargą. Podaje numer telefonu 506-073-953

 2. tesia           20 grudnia 2013 00:09

  Do Anonimowego z 23:30
  Należę do ostatniego rocznika kobiet (rocznik 1953), które skorzystały z możliwości uzyskania „wcześniejszej” emerytury po spełnieniu warunku ukończenia wieku 55 lat, wypracowaniu 30 lat stażu pracy i co najważniejsze, braku przynależności do OFE problem art. 25 ust. 1 b dotyka mnie jak i wszystkie moje rówieśniczki w sposób szczególny.
  Gdy w 2008 roku podejmowałam decyzję o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury, kierowałam się przede wszystkim chęcią pozostania w starym systemie emerytalnym, dlatego też nie zadeklarowałam przystąpienia do OFE.
  W 2008 r. ZUS przyznał świadczenie emerytalne a nie pożyczkę, której spłata miałaby nastąpić po osiągnięciu odpowiedniego wieku emerytalnego.

 3. Anonimowy          20 grudnia 2013 00:50

  To zalozcie sobie bloga ,,53,, nie na naszym nasze sa wazne! na ten temat cisza ,tak przy okazji za darmo ,szkodniki!

  1. Wysłałam też pocztą formę papierową właśnie tej petycji która jest gotowa na stronie

  2. Dostałam odpowiedź chyba po miesiącu że dostali 360 petycji i przekazano do rozpatrzenia o dalszych losach poinformują

  3. Dokładnie taką samą odpowiedź na piśmie dostałam i ja.
   Czekam na dalszą informację zgodnie z tym co napisali w tej odpowiedzi.
   360 petycji to zbyt mało dlatego prosimy o jak największe poparcie. I dziękujemy wszystkim, którzy go udzielą.
   Pozdrawiam wszystkie emerytki z rocznika 1953.
   Grażyna z Warszawy

 4. Wiga          15 października 2013 09:15

  Uważam, że dzięki pracy włożonej przez JOT i inne koleżanki z blogu nasz problem został zauważony a to już połowa sukcesu do zmiany przepisów.Jeszcze raz wielkie dzięki. Wiga

 5. Media internetowe na razie nie podają jeszcze szerszego omówienia artykułu red. Rzemka, ale można już znaleźć linki do tego tekstu:

  http://www.polskaprasa.pl/1258281-Kobiety-039-53-dyskryminowane.html

  http://nysa24.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=489533:kobiety-53-dyskryminowane&catid=181:rzeczpospolita&Itemid=302

  http://przegladmediow.pl/wiadomosci/rzeczpospolita/kobiety_53_dyskryminowane.html

 6. Elżbieta z Łodzi19 lutego 2014 12:58

  Witam,
  W dniu dzisiejszym złożyłam w ZUS O/Łódź wniosek o wypłatę na mocy ustawy zaległych z odsetkami. Do wniosku dołączyłam wyłącznie kopię cofnięcia apelacji z pieczęcią potwierdzającą SA (z dnia 4.02.) i kopie zaświadczeń o dochodach za 2011 i 2012 r., których oryginały są w aktach ZUS (miałam pomniejszaną emeryturę).
  Nie załączałam kopii wyroku SO (byl negatywny), bo ZUS ma w aktach oryginał tego wyroku. Pani z ZUS przyjęła wszystko i spytała czy wiem, że ZUS ma teraz 60 dni. Odparłam że wiem i to wszystko.
  Pozdrawiam

 7. Jot       7 listopada 2013 23:56

  Droga Mario,
  gdzie Ty wyczytałaś, że ja się na coś zgodziłam?
  Albo czytasz za szybko, albo za wcześnie z rana :)))

  Teraz poważnie – przyglądam się sugestii Kibica, dot. upoważnienia osoby lub grupy osób do reprezentowania sygnatariuszy. Wiem, że Kibic zawsze ma rację 🙂 jednakże w tym przypadku (może tylko na razie) niezupełnie widzę potrzebę wyłonienia przedstawicieli/delegatów/pełnomocników/rzeczników. Sytuacja jest dla Senatu (chyba) bez precedensu, gdyż nie było dotychczas petycji wnoszonej z tak dużą wielokrotnością, więc można przypuszczać, że w dalszym postępowaniu Biuro Komunikacji Społecznej wykorzysta rozwiązanie z projektu ustawy o petycjach:

  Art. 13. 4 4. Na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, rozpatrujący petycję ogłasza wynik rozpatrzenia petycji wielokrotnej. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 [o wyniku rozpatrzenia petycji zawiadamia się składającego petycję].

  Gdyby jednak zaistniała potrzeba upoważnienia osoby dobrze zorientowanej do reprezentowania osób, które wniosły petycję, to całym sercem i rozumem jestem za tym, aby była to Elżbieta z Łodzi.
  Elżbieta jest bardzo dobrze zorientowana, czytała ustawy i dokumenty w sprawie zgłoszonej do TK, zredagowała pismo, dotarła do materiałów (broszur), które dołączyła jako załączniki do pisma itd. Może być doskonałym rzecznikiem prasowym sygnatariuszy, gdyż wysyłała pisma do OPZZ, „Solidarności”, p. poseł A. Bańkowskiej, co na pewno jest ważne w całej sprawie, której efektem jest petycja.

  Elżbieto z Łodzi, proszę, odezwij się! Napisz, że wyrażasz zgodę na reprezentowanie wnoszących petycję.
  Proszę i pozdrawiam.

  Łączę serdeczności dla wszystkich
  Jot

 8. Elżbieta z Łodzi     9 grudnia 2013 18:29

  Na wysłane przeze mnie pismo i petycję na adres Pełnomocnika Rządy ds Równego Traktowania: bprt@kprm.gov.pl otrzymałam datowaną na 4.12.2013 odpowiedź z MPiPS Departament Ubezpieczeń Społecznych podpisane przez Zbigniewa Januszka.
  Do wiadomości Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dot. BRT-370-564/2/13/Aso/(PD)
  Nie będę przepisywać całej treści bo jest na 2 strony, a więc w skrócie:
  W piśmie wyjaśniono m.in. że nowa regulacja ma zastosowanie nie tylko do kobiet, które wiek emerytalny osiągnęły po dniu 31.12.2012, ale również do kobiet urodzonych w latach 1949-1952 oraz że wypowiedź RPO na którą powołałam się w piśmie, dotyczy przypadków, gdy nie wszyscy emeryci, którzy przed 2013 ukończyli powszechny wiek emerytalny, zdążyli wystąpić z wnioskiem do końca 2012r. i to oni mieli wystarczająco dużo czasu na zgłoszenie.

  Nie podjęto w ogóle problemu włączenia nas „na siłę” pod nowe zasady emerytalne i wykluczenia z możliwości pozostania w starym systemie.

  Zacytuję fragment pisma, który wydaje się być próbą wyjaśnienia, że nie jesteśmy takie skrzywdzone:
  „Należy podkreślić, że pomimo wypłacania wcześniejszej emerytury, organ rentowy nadal waloryzuje kwoty składek i kapitału początkowego zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego w ZUS, które będą stanowić podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24 ust.1. Waloryzację stanu konta, na zasadach określonych w art. 25 ust. 3-12 i art. 25a ustawy o emeryt. i rentach z FUS, przeprowadza się do ustalenia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, tj. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata tej emerytury.
  Nie powinno zatem budzić zastrzeżeń pomniejszanie podstawy obliczenia nowo przyznawanej emerytury o kwoty wcześniej wypłaconych emerytur, przyznanych przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
  Departament uprzejmie informuje, że osoba, której przyznano emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego nie traci prawa do wcześniej przyznanej emerytury. Nie traci też prawa do przeliczeni wysokości wcześniejszej emerytury zgodnie z zasadami określonymi a art. 108-112 ustawy o emeryt. i rentach z FUS.”

 9. Jot                              9 listopada 2013 11:42

  Na wczorajsze pytanie Anny „czy nie jest już za późno na wysłanie petycji” nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W obecnym trybie rozpatrywania petycji, przynajmniej po naszej stronie odpowiedź nie jest znana. Sytuacja jest wyjątkowa także dla kancelarii Senatu ze względu na wielokrotność składania petycji.
  Prosty schemat rozpatrywania petycji takiej sytuacji nie uwzględnia:
  http://www.senat.gov.pl/petycje/schemat-rozpatrywania-petycji/

  Projekt ustawy o petycjach przewiduje regulację w tym zakresie, ale jest to na razie tylko projekt; sporo uwag do projektu omawiano na posiedzeniu połączonych Komisji 7.11.2013 r. (część przyjęto jako poprawki), np. „zasadnym jest, aby termin oczekiwania na kolejne petycje dotyczące tej samej sprawy był liczony od dnia otrzymania petycji, a nie od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej”.
  GOTOWA PETYCJA DO SENATU ukazała się na blogu 10.10.2013 r. i wg doniesień blogowiczów była wysyłana do Senatu od 11.10.2013 r., zatem wysyłanie trwa już blisko miesiąc.

  Z art. 13 projektu ustawy o petycjach:
  „Art. 13. 1. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez właściwy organ rozpatrujący składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, rozpatrujący petycję może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).
  2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na stronie internetowej organu rozpatrującego lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.”

  Wg projektu ustawy na stronie internetowej ma być zamieszczana treść petycji (skan), a nie tylko omówienie petycji. Póki co na stronie Senatu zamieszczane są mówienia petycji, jednakże mało treściwe, z dużym opóźnieniem i trudno dostępne.
  Może trzeba wysyłać petycję 😉 do Biura Komunikacji Społecznej, aby numery petycji były linkami do opisów petycji :))
  Obecnie skrócone opisy petycji są ułomne także z tego powodu, że „szczegóły petycji” nie podają daty wpływu petycji:
  http://www.senat.gov.pl/petycje/wykaz-tematow-petycji/

  Z kolei dostęp do opracowania petycji, sporządzonego przez Biuro Komunikacji Społecznej, jest możliwy tylko z poziomu „Porządku obrad” Komisji i to z opóźnieniem.
  Zob. np. opracowania petycji (linkiem jest numer petycji) z posiedzenia Komisji 17.09.2013 r.:
  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,6,2,komisja-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petycji.html

  14.11.2013 r. ma być rozpatrzonych 6 petycji, jeszcze nie ma linków do opracowań petycji
  http://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,6,1,komisja-praw-czlowieka-praworzadnosci-i-petycji.html

  Pozdrawiam
  Jot

kontakt

Prywatna wiadomość do Wojtka

Reklamy

4 komentarze do “Emerytury kobiet rocznik 1953

 1. 7 lutego 2014 11:25

  Mam nadzieję, że nie zakłócę szczególnie toku dyskusji na blogu zamieszczając link do sprawy K 1/14, która właśnie zawisła w Trybunale Konstytucyjnym, a dokładniej do tekstu prezydenckiego wniosku do TK w sprawie nowelizacji ustawy o OFE:

  http://db.trybunal.gov.pl/sprawa/sprawa_pobierz_plik62.asp?plik=F219623847/K_1_14_wns_2014_01_30_ADO.pdf&syg=K 1/14

  Przypominam też, że już około 1,5 roku „leży” w TK połączona sprawa K 43/12 dotycząca ustawy z 11 maja 2012 (podwyższenia wieku emerytalnego) z wniosków OPZZ, NSZZ Solidarność i grupy posłów. Na podstawie tej właśnie ustawy zostały poszkodowane m.in. wcześniejsze emerytki z rocznika 1953. Są już wymagane dokumenty, tzn stanowiska Prokuratora Generalnego (od grudnia 2012!) oraz Sejmu (od listopada 2013). Nadal nie wiadomo, kiedy odbędzie się posiedzenie TK w tej sprawie.
  kibic

  Polubienie

 2. Elżbieta z Łodzi 5 marca 2014 22:55

  Przytoczę fragment z Petycji :
  Spośród osób, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury na podst.
  art. 29 w związku z art. 46 ustawy o e.r. z FUS (K: 55 lat życia, 30 lat stażu ubezpieczeniowego; M: 60 lat życia, 35 lat stażu ubezp.; warunki spełnione do 31.12.2008 r.), tylko kobietom z r. 1953 kategorycznie odebrano możliwość zamiany emerytury wcześniejszej na powszechną według dotychczasowych zasad.

  Kobiety urodzone w 1953 r. są ostatnim rocznikiem, który ukończył 55 lat życia do 31.12.2008 r., ale w związku z art. 24 ust. 1a pkt 2-5 objął je restrykcyjny przepis art. 25 ust. 1b.

  Ale tytuł Petycji brzmi :
  Petycja w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany zasad obliczania wysokości emerytury w powszechnym wieku emerytalnym po emeryturze wcześniejszej, obowiązujących od 1 stycznia 2013 r. na podst. art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

  Akt prawa, w którym postulowana jest zmiana:
  Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
  Ubezpieczeń Społecznych – art. 25 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

  To dlatego w opinii prawnej nie porusza się kwestii pozostania rocznika 1953 w starym (dotychczasowym) systemie naliczania emerytury powszechnej, tak jak rocznika 1952 i wcześniejszych.

  Polubienie

  • Nadmieniam, że kobiety z rocznika 1953 zostały skrzywdzone trzy razy:

   1. wydłużono nam wiek emerytalny,

   2. nie możemy przeliczyć naszych powszechnych emerytur wg. starych zasad,

   3. zastosowano wobec nas nowe zasady wyliczania emerytury powszechnej pomniejszające zgromadzony przez nas kapitał początkowy o kwoty brutto wszystkich wypłaconych wcześniejszych emerytur, co stanowi element okrutnej, nieuzasadnionej restrykcji.

   za pomocą Poprawczak: Kopia zapasowa tzw. „zakładki”.

   Polubienie

Przyłącz się do dyskusji i dodaj Swój własny komentarz

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s